Audio
8 Nov 1987, 6pm

Romans 12:1-2

Living sacrifice

Speaker:   Martin Goldsmith