Audio
27 Sep 1992, 6pm

Mark 8:38

Unashamed despite the pressure