Audio
19 Aug 2001, 6pm

1 Corinthians 9:24-10:13

Freedom and temptation

Speaker:   Simon Dowdy

Series:   Free to serve